Sociedad Española de Espectrometría de Masas
Spanish Society of Mass Spectrometry
 Congreso

IMSC2018 XXII International Mass Spectrometry Conference

Ubicación

Congress & Exhibition Center "Fortezza da Basso", Florencia (Italia)

Calendario

26 - 31 de Agosto de 2018

Más información